Fri 2 Dec 2016

Cyhoeddi Enillwyr Roald Dahl’s Revolting Rhymers

Ysgrifennodd miloedd o ddisgyblion ysgolion cynradd ar draws y DU odlau amgas ar gyfer cystadleuaeth Roald Dahl’s Revolting Rhymers yr hydref hwn. Mae Cymru yn enwog fel gwlad y gân a gwlad y cerddi, felly roedd yn addas iawn i ni ddathlu canmlwyddiant geni Roald Dahl yng Nghaerdydd drwy wahodd ceisiadau Saesneg a Chymraeg ar gyfer y gystadleuaeth.

Ni chawsom ein siomi gan blant drwnt Cymru! Cawsom yr odlau fwyaf smwriel ac ofnadswy. Anni Llŷn, Bardd Plant Cymru, dewisodd y pedwar enillydd Cymraeg a’r awdur i blant, cyfansoddwr a phrif leisydd McFly, Tom Fletcher, ddewisodd y deg enillydd Saesneg.

Dyma’r enillwyr clampus-fripsog:

Enillydd Cymraeg:

Elin Rhagnell, 8 (Ysgol Abererch)

Yn agos i’r brig yn y Gymraeg:

Cadi Haf Ennis-Mason, 10 (Ysgol Gynradd Llanfair-ym-Muallt)
Jac Rees, 9 (Ysgol Mynydd Bychan
Nansi Glyn Williams, 9 (Ysgol Pont-y-Gof)

Enillydd Saesneg:

Harry Robinson, 9

Yn agos i’r brig yn y Saesneg:

Keeley Blythe, 10
Charlie Mogg, 8
Lily Aliski, 10
Daniel Halliday, 8
Elliot Martin, 8
Elaina, 9
Gabriel Schofield, 7
Jazmin Vince, 9
Eleanor Grattoni-May, 8

Bydd enwau’r rhai a ddaeth yn agos i’r brig yn cael eu cyhoeddi wythnos nesaf, felly dewch yn ôl yma i weld os ydych chi’n un o’r enillwyr ffiaidd!

Caiff yr odlau buddugol eu cyhoeddi mewn eLyfr Revolting Rhymers dwyieithog a fydd ar gael yn gynnar ym 2017. Mae’r prif enillwyr yn ennill ipad mini, tocyn teulu am flwyddyn i Ganolfan Ysgrifennu ag Amgueddfa Roald Dahl yn Great Missenden. Mae Elin Rhagnell, enillydd y categori Cymraeg hefyd yn derbyn dau gopi o Cerddi Ffiaidd a dau set cyflawn o argraffiadau newydd clawr meddwl llyfrau Roald Dahl i blant a chyhoeddwyd gan Rily. Bydd Elin yn cadw un set a bydd ei hysgol yn cael y set arall.

Dywedodd Bardd Plant Cymru, Anni Llŷn: ‘Nid yn aml mae plant yn cael cyfle i ysgrifennu pethau ffiaidd felly roedd y gystadleuaeth yn gyfle gwych i sgwennu rhywbeth anarferol! Roedd ‘na gerddi doniol, gwallgof a chwbl hurt wedi dod o law, felly roedd fy swydd i’n ddifyr iawn!’

Gwyliwch Tom Fletcher a Anni Llŷn yn darllen yr odlau buddugol:

Trefnwyd Roald Dahl’s Revolting Rhymers gan Ystâd Lenyddol Roald Dahl mewn partneriaeth â Llenyddiaeth Cymru, Ymddiriedaeth Llythrennedd Cenedlaethol, Penguin Random House, Sainsbury’s, Canolfan Ysgrifennu ag Amgueddfa Roald Dahl a Magic Light Pictures. Trefnwyd y gystadleuaeth fel rhan o flwyddyn o ddathliadau Roald Dahl 100 yng Nghymru.

Gwyliwch BBC ONE ar 6.30 pm ar Ŵyl San Steffan a’r diwrnod dilynol er mwyn gwylio animeiddiad dwy ran newydd o Roald Dahl’s Revolting Rhymes.

Er mwyn darganfod rhagor o wybodaeth ewch i: www.revoltingrhymers.com

Yn ôl i Newyddion