Pennod 1

Digwyddiadau Mawr, Rhaglenni Gwyliau a Phreswylfeydd

 

NODER: Mae’r dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am nawdd trwy Bennod 1 Dyfeisio Digwyddiad bellach wedi pasio.

Am ragor o wybodaeth am sut i wneud cais trwy Bennod 2 Dyfeisio Digwyddiad, cliciwch yma.

Mae Llenyddiaeth Cymru wedi cyhoeddi heddiw pa sefydliadau sy’n derbyn nawdd trwy Bennod 1 Dyfeisio Digwyddiad sy’n cynnig cymorth ariannol i wyliau a digwyddiadau mawrion, preswylfeydd a rhaglenni estynedig o weithgaredd. Bydd llyfrgelloedd, ysgolion, canolfannau celfyddydol, cestyll, gwyliau a chanolfannau cymdeithasol ar hyd a lled y wlad dan eu sang gyda phobl o bob oed wrth iddynt ddathlu geiriau hudolus, straeon a chymeriadau Roald Dahl.

Derbyniwyd ceisiadau gan rai o sefydliadau a chwmnïau celfyddydol blaenllaw Cymru. Yn y rownd gyntaf yn unig, mae’r canlynol wedi derbyn nawdd Dyfeisio Digwyddiad: Gŵyl y Gelli, Oriel Davies (Y Drenewydd), Galeri Caernarfon, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Eisteddfod Genedlaethol Yr Urdd, Gŵyl Gerdd Ryngwladol Gogledd Cymru, Gŵyl Spread the Word Ymddiriedolaeth Elusenol Stephens and George (Merthyr Tudfil), Gŵyl Ryngwladol Abertawe, Cyngor Sir Ddinbych, GŵylGrai – gŵyl gelfyddydol genedlaethol newydd i bobl ifanc, a Gŵyl Adrodd Straeon Beyond the Border. Cyhoeddir manylion pellach am y rhaglenni o weithgaredd ar y wefan hon yn fuan.

Fe ariennir Dyfeisio Digwyddiad gan Llywodraeth Cymru ac fe’i gefnogir gan Ystâd Lenyddol Roald Dahl.

Dywedodd Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Ken Skates: “Gyda’r cyhoeddiad hwn mae’r momentwm ar gyfer dathliadau Roald Dahl 100 yng Nghymru yn cynyddu. Rwy’n gobeithio y bydd y digwyddiadau a ariennir yn ysbrydoli nifer o bobl i fynd ati i ddarllen gwaith Roald Dahl yn ystod 2016 a thu hwnt gan agor y drws i fyd llawn creadigrwydd a darganfyddiad.”

Caiff y sefydliadau a fu’n llwyddiannus yn yr ail rownd eu cyhoeddi yma ym mis Mai.

Roedd modd i drefnwyr wneud cais am hyd at 50% o’r cyllid tuag at eu rhaglen weithgareddau. Cafodd hyn ei gapio ar uchafswm o £2,000 fesul cais (ar gyfer digwyddiad sydd â chyfanswm o £4,000). Ystyriwyd ceisiadau oedd yn cwmpasu pob math o ffurfiau ar gelfyddyd, fodd bynnag, roedd yn hanfodol fod llenyddiaeth a gwaith Roald Dahl wrth wraidd y gweithgaredd.

Noder: Mae nawdd ar gyfer Pennod 1 Dyfeisio Digwyddiad wedi’i ddosrannu’n llwyr. Mae nawdd ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau llai yn parhau i fod ar gael trwy Pennod 2 Dyfeisio Digwyddiad. Cliciwch yma am ragor o wubodaeth a manylion am sut i wneud cais.