Pennod 2

Bydd Pennod 2 Dyfeisio Digwyddiad yn cyd-fynd â chynllun Awduron ar Daith llwyddiannus Llenyddiaeth Cymru. Fe’i bwriedir ar gyfer gweithgareddau ar thema Roald Dahl ar raddfa lai, ac annibynnol, a bydd yn rhoi cyfle i gymunedau ledled Cymru ddathlu canmlwyddiant Roald Dahl yn 2016.

Chwiliwch am ysbrydoliaeth ym mywyd a gwaith eithriadol Storïwr Gorau Prydain er mwyn trefnu digwyddiad llenyddol ar thema Roald Dahl yn eich cymuned. Gallai hyn fod ar ffurf sgwrs, darlith, darlleniad, gweithdy, digwyddiad, taith gerdded lenyddol neu rywbeth hollol wahanol. Defnyddiwch eich dychymyg i ddyfeisio digwyddiad! Mae llyfrgelloedd, grwpiau ieuenctid, elusennau, cymdeithasau llenyddol, gwyliau lleol, busnesau ac ysgolion i gyd yn gymwys i wneud cais.

Gall trefnwyr wneud cais am hyd at 50% o’r cyllid tuag at eu digwyddiad/gweithgaredd. Caiff hyn ei gapio ar uchafswm o £400 fesul cais (ar gyfer digwyddiad sydd â chyfanswm o £800) – gweler Pennod 1 ar gyfer digwyddiadau/cyllidebau mwy. Mae costau cymwys yn cynnwys ffioedd artistiaid, a threuliau teithio a llety rhesymol. Ni chaiff costau cynhyrchu, cyn-gynhyrchu ac ymarfer eu hystyried.

Mae Pennod 2 Dyfeisio Digwyddiad ar gyfer digwyddiadau llenyddol ac, oherwydd hynny, dim ond ffioedd awduron ac ymarferwyr llenyddol a gaiff eu hystyried. Mae’n rhaid i’r artistiaid hyn fod wedi’u lleoli yng Nghymru hefyd.

 

Bydd Pennod 2 yn gweithredu dyddiadau cau misol, sef: Maent fel a ganlyn:

Dyddiad cau / Dyddiad eich digwyddiad*

1 Tachwedd 2015 / Unrhyw adeg ar ôl 1 Ionawr 2016
1 Rhagfyr 2015 / Unrhyw adeg ar ôl 1 Chwefror 2016
1 Ionawr 2016 / Unrhyw adeg ar ôl 1 Mawrth 2016
1 Chwefror 2016 / Unrhyw adeg ar ôl 1 Ebrill 2016
1 Mawrth 2016 / Unrhyw adeg ar ôl 1 Mai 2016
1 Ebrill 2016 / Unrhyw adeg ar ôl 1 Mehefin 2016
1 Mai 2016 / Unrhyw adeg ar ôl 1 Gorffennaf 2016
1 Mehefin 2016 / Unrhyw adeg ar ôl 1 Awst 2016
1 Gorffennaf 2016 / Unrhyw adeg ar ôl 1 Medi 2016
1 Awst 2016 / Unrhyw adeg ar ôl 1 Hydref 2016
1 Medi 2016 / Unrhyw adeg ar ôl 1 Tachwedd 2016
1 Hydref 2016 / Unrhyw adeg ar ôl 1 Rhagfyr 2016

* Mae’n rhaid cynnal y digwyddiad yn ystod 2016.

Edrychwch i weld a yw eich sefydliad neu gwmni yn gymwys i wneud cais am Bennod 2 Dyfeisio Digwyddiad: Telerau ac Amodau.

 

Nodyn i drefnwyr
Mae Llenyddiaeth Cymru wedi comisiynu amryw o ddigwyddiadau a gweithdai parod gyda rhai o lenorion amlycaf Cymru. Gallwch weld y digwyddiadau hyn trwy glicio yma.
I gael rhagor o wybodaeth am gynllun ariannu Dyfeisio Digwyddiad, cysylltwch
â Llenyddiaeth Cymru ar: 029 2047 2266 / roalddahl100cymru@llenyddiaethcymru.org