Digwyddiadau

Dod o hyd i Ddigwyddiad
Ailosod

Caiff Diwrnod Roald Dahl ei gynnal dros y byd ar – ac o amgylch – diwrnod ei ben-blwydd, 13 Medi. Bydd nifer helaeth o ddigwyddiadau, arddangosfeydd a gweithgareddau’n cael eu cynnal dros Gymru gyfan yn ystod 2016 gan sicrhau blwyddyn bendigwych o ddanteithion rhyfeddol i bawb.

Mae’r digwyddiadau a restrir yma wedi eu trefnu gan nifer o grwpiau a sefydliadau diwylliannol dros Gymru i ddathlu Roald Dahl 100. Defnyddiwch yr offeryn chwilio uchod i ddod o hyd i ddigwyddiad yn eich ardal chi.

 

 

Hoffech chi restru eich digwyddiad yma?
Rhagor o wybodaeth
Event
£10 - £22
04/12/2016 4:00 pm
Ballet Cymru yn cyflwyno Roald Dahl’s Little Red Riding Hood and The Three Little Pigs
Canolfan y Mileniwm Cymru, Canolfan y Mileniwm Cymru, Bae Caerdydd
Rhagor o wybodaeth