Cynnwys eich digwyddiad

Ydych chi wedi trefnu digwyddiad sydd wedi’i ysbrydoli gan Roald Dahl? Darlith, darlleniad, arddangosfa, darllediad, lansiad, gŵyl, taith, gweithdy neu barti, beth bynnag eich digwyddiad, cwblhewch y ffurflen isod i gynnwys eich digwyddiad ar ein tudalen digwyddiadau.

Bydd eich digwyddiad yn cael ei gyhoeddi wedi iddo gael ei awdurdodi.

 

Noder os gwelwch yn dda: Bydd Llenyddiaeth Cymru yn dewis ac yn gosod lluniau i’ch digwyddiad oherwydd y risg ynghlwm â llwytho ffeiliau i’r wefan. Os oes gyda chi lun yr hoffech ei ddefnyddio ar gyfer eich digwyddiad, anfonwch ef i: roalddahl100cymru@llenyddiaethcymru.org

Gwybodaeth am y digwyddiad

YesNo


Location


Organiser's Information

Please note: This information will be displayed on the website for public useage. Do not provide any details that you do not wish to be viewed in the public domain.

Contact Information (Office Usage)

Please note: This information will only be used by Literature Wales Staff if they need to get in contact regarding the event you are listing. This will not be visible in the public domain.

* indicates a required field