Yn 2016 rydym yn dathlu 100 mlynedd ers geni Roald Dahl – storïwr gorau’r byd!

Roedd Roald Dahl yn ysbïwr, yn beilot ymladd gwych, yn hanesydd siocled ac yn ddyfeisiwr meddygol. Ef hefyd oedd awdur Charlie and the Chocolate Factory, Matilda, The BFG a nifer o straeon arbennig eraill.

Ef, o hyd, yw storïwr gorau’r byd, a wyddoch chi, roedd Roald Dahl yn Gymro!

 

Ganed Roald Dahl (1916 – 1990), un o storïwyr mwyaf dyfeisgar, direidus a llwyddiannus y byd, yng Nghaerdydd i deulu o dras Norwyaidd. Bellach, mae ei storïau ar gael mewn 58 o ieithoedd, ac amcangyfrifir ei fod wedi gwerthu o leiaf 200 miliwn o lyfrau. Fel gwlad ei eni, mae Cymru yn falch o fod wedi chwarae rhan arbennig yn nathliadau Roald Dahl 100 yn 2016.

Caiff Diwrnod Roald Dahl ei ddathlu dros y byd ar ddiwrnod ei ben-blwydd, 13 Medi. Yn 2016 dechreuodd dathliadau byd eang ar gyfer canmlwyddiant geni Roald Dahl ym mis Ionawr gan barhau tan mis Rhagfyr. Cynhaliwyd nifer helaeth o ddigwyddiadau, arddangosfeydd a gweithgareddau dros Gymru gyfan yn ystod 2016 gan sicrhau fod pawb yn cael y cyfle i brofi geiriau hudolus Roald Dahl.

Comisiynwyd llyfryn dathliadol arbennig yn cynnwys rhai o uchafbwyntiau’r flwyddyn arbennig hon gan Llenyddiaeth Cymru, a gellir ei ddarllen isod:

Ein nod yn ystod 2016 oedd dathlu bywyd a gwaith y storïwr dyfeisgar a direidus hwn, a dod â Roald Dahl yn ôl i Gymru, ac erbyn hyn gallwn fod yn hyderus wrth ddweud ein bod wedi cyflawni hynny!

 

Ar y wefan hon cewch wybodaeth am ddigwyddiadau yn eich hardal chi, y newyddion diweddaraf am Roald Dahl 100 Cymru, a gwybodaeth am sut y gallwch chi gymryd rhan yn y dathliadau:

Mae dathliadau Roald Dahl 100 yn cyd-fynd â blwyddyn ‘Cymru: Blwyddyn Antur’ yn 2016, ac roedd Roald Dahl ei hun yn hoff o antur – fel plentyn a’i ddrygioni yn y siop losin leol, neu fel peilot ifanc yn ystod yr Ail Ryfel Byd.

I ddarllen rhagor am Roald Dahl, ewch i www.roalddahl.com.

Am ragor o wybodaeth am holl bartneriaid Roald Dahl 100, cliciwch yma.

I gysylltu â ni, cliciwch yma.