Yn 2016 rydym yn dathlu 100 mlynedd ers genedigaeth Roald Dahl –
storïwr gorau’r byd!

 

Wedi’i eni yng Nghaerdydd i deulu o dras Norwyaidd, Roald Dahl oedd un o storïwyr mwyaf direidus, dyfeisgar a llwyddiannus y byd.

Fel ei wlad enedigol, mae Cymru yn falch o fod wedi cael chwarae rhan arbennig yn nathliadau Roald Dahl 100. Cynhaliwyd amrywiaeth o ddigwyddiadau, arddangosfeydd a gweithgareddau llawr gwlad ledled Cymru drwy gydol 2016, gan greu blwyddyn gyfan o ddanteithion a rhyfeddodau bendigodidog.

Darganfod mwy.